Szálloda üzemeltetési audit

A SZÁLLODA ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATAINAK KOMPLEX ÁTTEKINTÉSE

RÉSZLETES, SZÁLLODÁRA SZABOTT FELMÉRÉS

A szolgáltatás helyzetfelméréssel folytatódik, ahol a működés legfontosabb elemeit (üzemeltetés, értékesítés, marketing) mérjük fel helyszíni megfigyelések, interjúk, kapott adatok alapján.
 
Az audit során megismerjük a szálloda múltbeli, jelenlegi működését. Felmérjük a szervezeti felépítést, az egyes részlegeket, a meglévő munkafolyamatokat, az egyes területen dolgozók létszámát, a feladatok elosztását. A rendelkezésre bocsájtott információk alapján részletesen elemezzük a szálloda működését. Ennek feltétele, hogy betekintést kapjunk a jelenlegi működésbe. Konzultáljunk a felső és középvezetőkkel, több napot eltöltsünk a helyszínen, azaz közelebbről személyesen megismerjük a tevékenységet! Különös hangsúlyt fektetünk a költségcsökkentési lehetőségek elemzésére.

Emellett megvizsgáljuk az online jelenlétet, többek között a weboldalt a keresőoptimalizálást, a felhasználói élmény, és sok más marketing szempont alapján, a közösségi média felületeket egyéb kommunikációs csatornákat.  

Foglalkozunk az értékesítés hatékonyságával, az árképzés jelenlegi módjával, a meglévő és lehetséges célcsoporttal, a különböző értékesítési csatornákkal, az elérhető releváns vendégvélemények elemzésével. 

A felmérés időtartama a szálloda nagyságától, jellegétől, a szolgáltatások összetettségétől függően 3- 5 hét.

A SZÁLLODA ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATAINAK KOMPLEX ÁTTEKINTÉSE

A létszám és hatékonyság ellenőrzés, valamint személyzet motivációjának vizsgálata

A felmérés kiemelten fontos része, annak vizsgálata, hogy milyen elvárásokkal találkoznak a munkatársak a feladataik elvégzése során. Melyek azok a dokumentumok, szabályzatok, előírások, amelyekkel a szálláshely vezetői a vendégkiszolgálás működését, folyamatát szabályozzák, milyen elvárásrendszer, munkafolyamat illetve ellenőrzési pontok kerültek beépítésre. Milyen támogató és ellenőrző eszközök segítik a sikeres munkavégzést. 
Az általános tapasztalat az, hogy a tulajdonosi/vezetői által meghatározott elvárások és folyamatok a napi gyakorlatban, a beosztott munkatársak részéről nem feltétlenül a meghatározottak szerint kerülnek végrehajtásra. Ennek számos oka lehet (hiányos kommunikáció, gyakorlati problémák, információhiány, azonosulás hiánya, visszacsatolás hiánya, egyéni érdekek, tapasztalatlanság, rossz beidegződés). Az első lépés az operatív napi gyakorlat feltérképezése, minden részlegre vonatkozóan.  A módszer lényege, hogy megfigyeljük a vezetőket és a munkatársakat, napi munkájuk során.   A megfigyelést egy négyszemközti interjú követi a vezetőkkel, ahol konkrét visszajelzést adunk a megfigyelés eredményéről is. 

A megfigyelés különböző tevékenységek során, különböző szituációkban történik, munkakörök szerint (recepció, étterem, wellness stb.). 

A folyamat végén a munka szervezettségének és hatékonyságának felmérése mellett választ kapunk, az egyes terület optimális létszámára, valamint a munkatársak elkötelezettségére is.
 

F&B területen árrés, anyagfelhasználás, forgási sebesség vizsgálata

Az áruforgalmi rendszernek vannak olyan kulcspontjai, amelyek, elkerülhetetlenek a pontosan     követhető árufogalomhoz, a rendszer zártságának biztosításához.

A felmérés fontos eleme, áruforgalmi folyamatok áttekintése, készletek kezelésének és       nyilvántartásának vizsgálata. Az árukhoz és termékekhez kapcsolódó tevékenységek vizsgálata a következő elemekre terjed ki:
     
 • beszerzés, készletek kezelése, beérkezett áru adminisztrálása, az egységek közötti átadás/ átvétel elszámolása, éttermi és áruforgalmi szoftver, 
 • ételekre, italokra és egyéb termékekre készült kalkulációk 
 • leltározás folyamata, kiértékelésnek menete, leltáreltérések kezelése
 • selejtezés módja, adminisztrációja
 • vendéglátás árrésének, árrésszintjének vizsgálata, vendéglátás meglévő árrésszintjének meghatározása
 • áruforgalmi riportok használata


A beszállítói szerződések áttekintése

A meglévő beszállítói szerződések áttekintésének fő szempontjai:

 
 • megfelelő ár és minnőség összhangja
 • fizetési feltételek
 • hibás teljesítés gyakorisága
 • megbízhatóság, rugalmasság 
 • keretszerződések mennyisége
 • kedvezmények, visszatérítések

A szerződések áttekintésénél kitérünk arra, hogy ki jogosult szerződést kötni és milyen szempontok alapján történik a szerződéses partnerek kiválasztása. Az egyes részlegek esetében milyen módon történik az új beszállítók keresése, a régi beszállítók versenyeztetése.

Belső folyamatok ellenőrzése és a szabályzatok áttekintése

A szálláshelyek jogszerű működéshez számos hatóság előírásainak eleget kell tenni a működés      megkezdésekor és a folyamatos működés alatt is. Ellenőrizzük a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartását, a működéshez szükséges  engedélyek, dokumentációk (HACCP, külön engedély, munkavédelem, tűzvédelem, kockázatelemzések) meglétét, érvényességét.
 

Áttekintjük a különböző részlegek nyilvántartásait, dokumentációját: 

 
 • anyaghányad nyilvántartás készítés, allergének feltüntetése, egyéb élelmiszer-higiéniai feliratok ellenőrzése, dolgozói oktatások, oktatási anyagok áttekintése, rovar és rágcsáló írtás
 • veszélyes anyagok tárolása, jelölése, biztonsági adatlapok megléte, szükséges védőeszközök ellenőrzése
 • foglalkoztatás egészségügyi szerződés, orvosi vizsgálatok, oktatások, képzések, betanítások áttekintése

 
Költségelemzés főkönyvi vagy egyéb adatok alapján, a szálloda bevételeinek, költségeinek, valamint az ezekből származó üzemeltetési eredmény (GOP) meghatározása:

Szállodai (kontrolling, front-office, vendéglátás, áruforgalmi) rendszerek áttekintése.  Költségelemzés költségnemenként végezzük, különös tekintettel a bér, energia, nyersanyag, alapanyag költségekre. Meghatározzuk a legjellemzőbb költségeket, összehasonlítást végzünk az iparági adatokkal, rámutatunk a jelentős eltérésekre. Viszonyszámok segítségével bemutathatjuk a költségek szerkezetét. Összehasonlítást végzünk a bázis és  terv adatokkal, meghatározzuk az eltéréseket. Külön feladat lehet az eltérések okainak feltárása.  Megvizsgáljuk, a szálloda-vendéglátás ágazatra vonatkozó adó- számviteli jogszabályok gyakorlati alkalmazását.

Időtartam:
kb. 1-1.5 hónap (szálloda nagyságától függően)
Módszer:
 • személyes interjúk a menedzsment tagjaival, részlegvezetőkkel
 • kapott anyagok, szabályzatok vizsgálata
  

 

VÁLASSZ SZÁLLODA ÜZEMELTETÉSI CSOMAGAJÁNLATAINK KÖZÜL!

1. CSOMAG: Az üzemeltetés hatékonyságának javítása:

 
 • Az elfogadott javaslat gyakorlati bevezetése


  A javaslat gyakorlati bevezetés ütemezésnek elkészítése, nyomon követése. Mindez, ha szükséges a HOTELMENTŐK helyszíni jelenléte mellett és a munkatársak tréningezésével, hiszen a munkatársak körében általában nagy az ellenállás a változásokkal szemben, ugyanakkor viselkedésük alapjaiban befolyásolja a szervezet sikerességét. Fontos, hogy a munkatársak tisztában legyenek azzal, hogy mi és miért fog történni valamint azzal, hogy mindez pozitív lesz számukra, ösztönözzük, hogy tegyenek javaslatokat, észrevételeket.

Időtartam: 3-6 hónap az eredmények haviértékelésével, folyamatos személyes jelenléttel

 
 • Termékfejlesztés


  Bevételnövelő és hatékonyságjavító intézkedési javaslat elkészítése a bemutatott helyzetelemzés alapján. Szállodára szabottan tárjuk fel a fejlődési és fejlesztési lehetőségeket, működésben rejlő megtakarításokat, valamint a folyamatok racionalizálásának módszereit.

Időtartam: 10 – 15 nap
 
 • Kiemelt fejlesztendő területek

  Amennyiben a helyzetelemzés alapján látszik, hogy egy-egy területen vagy részlegben változtatás szükséges, úgy az adott terület ismerői munkatársaink gyakorlati tanácsokkal, helyszíni jelenléttel segítenek a kívánt eredmény elérésében.

Kiemelt területek: F&B, housekeeping, recepció, értékesítés, marketing, pénzügy, kontrolling

Időtartam: 1 -3 hónap

 

2. CSOMAG: Értékesítés hatékonyságának javítása


Értékesítés ösztönzés, hatékony árazás, értékesítési csatornák kialakítása.
Kihasználtság és átlagár összhangjának megteremtése

Időtartam: 10- 15 nap

 

3. CSOMAG: Marketing megoldások


Komplett, célorientált marketing stratégia összeállítása, a tervezéstől a kivitelezésig

Időtartam: eseti tanácsadással vagy havi díjas rendszerben

 

4. CSOMAG: Pénzügyi – kontrolling modul


Szállodai (kontrolling, front-office, vendéglátás, áruforgalmi) rendszerek kialakításában való
közreműködés, meglévő rendszerek működésének felülvizsgálata. Szálloda-vendéglátás ágazatra vonatkozó adó- számviteli jogszabályok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás

Időtartam: 15 – 30 nap

 

EGYÉB CSOMAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK:

5. CSOMAG: Felkészítés Hotelstars és panzióminősítéshez


- helyzetelemzés a kritérium rendszer alapján
- a szükséges változtatások, fejlesztések, beruházások meghatározása, megvalósítása
- előminősítés
 

6. CSOMAG: Szolgáltatás szállodai befektetőknek

 
 • Előkészítés alatt álló szállodafejlesztések esetén segítségadás a valós és aktuális üzemeltetési tapasztalat és idegenforgalmi piacismeret alapján.
 • A tervezett projekt várható eredményének modellezése, a személyes konzultáció és a meglévő piaci adatok ismeretében.
 • Ennek során a Hotelmentők figyelembe vesszik és értékelik a terület, régió legfontosabb turisztikai ismérveit; felkutatják és elemzik a konkurenciát; elemzik a tervezett projectet (SWOT); elemzik a várható eredményességet.

Hotel marketing Blog